Home

 

 

 

Momenteel heb ik een clïentenstop vanwege grote toename klantenbestand !

 

Even voorstellen....

Ik ben Pauline Roest en sinds 2008 gediplomeerd pedicure.

Vanaf  die tijd ben ik werkzaam in een  verzorgingstehuis in A'dam, wat ik met zeer veel plezier doe, met daarbij mijn praktijk thuis.

In Juni 2015 mijn diploma Medisch  pedicure behaald, waardoor ik ook gespecialiseerd ben in risicovoeten, diabetische en reumatische voeten.

Ik heb een periode in een ziekenhuis op de wondpoli gewerkt, waardoor ik zeer veel ervaring heb opgedaan op het gebied van diabetische voeten met wonden.

Momenteel ben ik ook werkzaam in een psychiatrische instelling, waar ik ook zeer gecompliceerde patienten behandel.

Al met al vind ik het een heel mooi vak, en heerlijk om mensen lekker  te verzorgen zodat de voeten weer pijnloos en verzorgd zijn waardoor er goed op gelopen kan worden. 

Dus als u graag goed en vakkundig behandeld wil worden, bent u van harte welkom.

Privacy policy

Pauline's Voetverzorging hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens.

Gevraagde persoonsgegevens: naam, achternaam, adres,woonplaats, telefoonnr.

De klant voorziet mij voor de 1e behandeling van alle gegevens , die nodig zijn voor een goede beroepsuitoefening. Ik neem deze persoonlijke gegevens op in een geautomatiseerd, beveiligd systeem en behandel de vertrouwelijke gegevens van de klant volgens de richtlijnen van de Wet Bescherming Persoonsgegevens. De gegevens worden uitsluitend binnen de eigen praktijk gebruikt tenzij, met instemming van de klant en voor zover van toepassing, bij doorverwijzing naar huisarts of medisch specialist.

Uw persoonsgegevens worden door Pauline's Voetverzorging opgeslagen gedurende de looptijd van de overeenkomst, daarna alleen in de financiele administratie voor maximaal 7 jaar.